Huisartsenpraktijk Van den Boom is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0478-641202 keuze 1
Spoednummer: 0478-641202 keuze 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

In de praktijkfolder Huisarts Klachtenfolder leest u alles over onze klachtenregeling. De praktijkfolder vindt u op onze website, in de wachtkamer en op www.skge.nl. In eerste instante maakt u uw klacht kenbaar bij de praktijk. U doet dit mondeling of via het klachtenformulier op onze website.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze kan u gratis adviseren, helpen bij het forrmuleren van uw klacht of bemiddelen. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris van SKGE bereikt u via de website van SKGE of door telefonisch contact te leggen: 088-0229100.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschillensinstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.