Huisartsenpraktijk Van den Boom is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0478-641202 keuze 1
Spoednummer: 0478-641202 keuze 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Welkom

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Van den Boom in Overloon.
Wij streven ernaar om de inwoners uit Overloon en omgeving zo goed mogelijk te begeleiden bij een hoge kwaliteit van leven. Wij bieden onze patiënten een goed uitgeruste en toegankelijke apotheekvoorziening met opgeleide dokters- en apothekersassistentes. Voor een prettige beleving en werkomgeving vinden wij gastvrijheid in onze praktijk belangrijk.

De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de DEKRA-certificering voor apotheekhoudende huisartspraktijken. Hiermee verplichten wij ons om hoogstaande zorg te leveren, zowel in de apotheek als in de huisartspraktijk.

Hyperchloorthiazide en Huidkanker

 

Januari 2019: hydrochloorthiazide en huidkanker

Recent is in het nieuws geweest dat de bloeddrukverlager hydrochloorthiazide een licht verhoogd risico geeft op huidkanker. Uit Deens onderzoek is gebleken dat langdurig gebruik van hydrochloorthiazide de huid gevoeliger maakt voor zonneschade. Hiermee hebben gebruikers iets meer kans op huidkanker. Het gaat hierbij om vormen van huidkanker die goed te behandelen zijn: basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Indien u dit medicijn gebruikt hoeft u hiermee niet te stoppen, dat is ook het landelijke advies. Zorg wel dat u zich goed beschermt tegen de zon. Ook zal u bij uw medicijnen een informatiebrief hierover meekrijgen.

Gebruikt u dit medicijn en heeft u in het verleden een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom gehad, dan krijgt u een brief thuisgestuurd met de vraag een afspraak te maken op het spreekuur van de huisarts. Samen zullen we dan bekijken of u met dit medicijn door kunt gaan of dat we deze moeten omzetten in een ander medicijn.

Voor meer informatie:

-          Website thuisarts: https://www.thuisarts.nl/nieuws/plastablet-hydrochloorthiazide-en-huidkanker

-          Website CBG (college ter beoordeling van geneesmiddelen), download de informatiekaart: https://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2018/10/30/hct-informatie-voor-patienten

Praktijksluiting

In 2019 zijn wij gesloten:

Carnaval: van 4 t/m 8 maart

Zomervakantie: van 8 t/m 19 juli

Najaar: van 30 september t/m 4 oktober

Kerstvakantie: van 23 t/m 27 december

Bestel uw medicijnen tijdig!